zakat

+ secara bahasa zakat artinya tumbuh, berkembang, berkah, suci.
+ secara istilah zakat artinya sejumlah harta tertentu yg wajib di keluarkan oleh muzaki kepada mustahiq.
+ perintah wajib mengeluarkan zakat adalah pada tahun ke 2 hijriah / sebelum perintah puasa ramadhan.
+ menurut surat at-taubah ayat 60 ada 8 golongan mustahiq zakat / 8 golongan yg wajib menerima zakat. Yaitu :
1. Fakir : orang yg tidak memiliki pekerjaan dan harta.
2. Miskin : orang yg memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Amil : orang yg mengelola zakat.
4. Mualaf : orang yg baru masuk islam
5. Riqab/hamba sahaya : orang yg tidak memiliki kemerdekaan dalam hidupnya/budak.
6. Garim : orang yg banyak.
7 sabilillah : orang yg meneggakan agama Allah.
8. Ibnu sabil : orang yg kehabisan bekal di perjalanan.

+ dalil zakat :
-) al-baqarah ayat 43
-) al-bayinah ayat 5
-) al-baqarah ayat 277
-) maryam ayat 31 dan 55
+ macam-macam zakat:
-) zakat fitrah
-) zakat mal

(Bersambung)

Ketik Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *